A
a

Bilgi Edinme Başvuru


Bilgi Edinme Kapsamı

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta veya bizzat yapılacak başvurular aşağıda yer alan yazışma adresine, elektronik ve faks ile yapılacak başvurular ise bilgi edinme başvuru formları tam ve eksiksiz doldurarak yapılmalıdır.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

- İş başvurusu ve iş takipleri,

- Tavsiye ve mütalaa talepleri,

- Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler,

- Özel hayatın gizliliği,

- Ticari sır,

- Kurum içi düzenlemeler

Bilgi Edinme Hakkında

Elektronik Başvurularınızı, Bilgi Edinme Kanununun 6. Maddesi ve Bilgi Edinme Yönetmeliğinin 9. Maddelerinde ve 10. Maddesi ve belirtilen başvuru esas ve usullerine uygun olarak doldurunuz.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.pdf
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.pdf
BilgiEdinmeFormuTuzel.pdf
BilgiEdinmeFormuGercek.pdf