ETİK KOMİSYONU
Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Kurumumuz bünyesinde Etik Komisyonu kurulmuştur.


ETİK KOMİSYONUN GÖREVLERİ
 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.
ETİK İLKELER
 1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 2. Halka hizmet bilinci
 3. Hizmet standartlarına uyma
 4. Amaç ve misyona bağlılık
 5. Dürüstlük ve tarafsızlık
 6. Saygınlık ve güven
 7. Nezaket ve saygı
 8. Yetkili makamlara bildirim
 9. Çıkar çatışmasından kaçınma
 10. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 12. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 13. Savurganlıktan kaçınma
 14. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 15. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 16. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 17. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 18. Mal bildiriminde bulunma
ETİK SÖZLEŞMESİ
ETİK MEVZUATI
BAŞVURU VE İLETİŞİM

5176 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula, diğer kamu görevlileri hakkında ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarınabaşvurulabilirler.

Başvurularınızı aşağıdaki iletişim adreslerine gönderiniz.

Adres : Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/Ankara

Başvurularda; : Başvuranın Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, adres ve telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.

Telefon : 0 312 207 80 00 (Santral)

Fax : 0 312 207 81 44

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU
ETİK REHBERİ