Emeklilik Form ve Dilekçeleri
Ek-001-A Sigortalılık Muafiyet Belgesi
Ek-001-B Muafiyet Halinin Kalktığını Gösterir Belge
Ek-002 Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
Ek-003 Sigortalı Bildirim Belgesi
Ek-004 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4-1-a-b)
Ek-005 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c)
Ek-006 Sigortalı İşten Ayrılış (4/ a-b)
Ek-007 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/a-b Açıklama)
Ek-008 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)
Ek-009 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c Açıklama)
Ek-010 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)
Ek-011 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c Açıklamalar)
Ek-012 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)
Ek-012/a Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Devamı (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamındasigortalı olacaklar için)
Ek-013 Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için Açıklamalar)
Ek-014 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)
Ek-015 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için Açıklamalar)
Ek-016 Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları
Ek-018 Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları
Ek-019 Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları için açıklamalar)
Ek-020 Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
Ek-021 Genel Sağlık Sigortası İşe Giriş Bildirgesi (Açıklama)
Ek-022 İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi
Ek-023 İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)
Ek-024 Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)
Ek-025 Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)
Ek-026 12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi
Ek-027 Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Ek-028 Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Ek-029 Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Ek-030 Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Ek-031 Çalışılmadığına Dair Bildirim
Ek-032 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
Ek-033 Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
Ek-035 Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği
Ek-036 4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim
Ek-037 Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (Açıklama)
Ek-038 Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
Ek-039 Sağlık Kuruluşuna Sevk Talep Belgesi
Ek-040 Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ile TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Talep Formu
Ek-041 Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Alanlar için Temsil/Makam Beyanı
Ek-042 Üç Aylıktan Bir Aylığa Geçiş, Adres ve Banka Değişikliği, Öğrenci Belgesine Göre Aylık Devamı, Göreve Başlamadan Dolayı Aylık Kesilme Talebi ve Varis Ödeme Talebi
Ek-043 Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
Ek-044 3201 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesine İstinaden Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe
Ek-045 3713 Kapsamındakilerle İlgili Durum Belgesi
Ek-046 5473 SK Ek Ödeme
Ek-047 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
Ek-048 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
Ek-049 4-1(c) - 5434 sayılı Kanunun Ek 84. Maddesi Uyarınca Doktorlara Yapılacak Ek Ödeme İçin Beyan İsteme
Ek-050 Dul-Yetim Maaş Başvurusu
Ek-051 Erkek Yetim Taahhütname Formu
Ek-053 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli
Ek-054 Feragatname
Ek-055 Görev Tazminatı
Ek-056 Kimlik Araştırma Belgesi
Ek-057 Temsil Tazminatı
Ek-058 Toptan Ödeme Talep Dilekçesi
Ek-059 Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı
Ek-060 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
Ek-061 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi
Ek-062 Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi
Ek-064 Yurtdışı Bulgaristan Yasam Belgesi
Ek-065 Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi
Ek-066 4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi (ilk sayfa)
Ek-067 4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (devam sayfası)
Ek-068 4-1/a Aylık prim ve hizmet belgesi (arka yüzü )
Ek-069 4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu
Ek-070 4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu
Ek-071 4-1/a İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel
Ek-072 4-1/a İşyeri Bildirgesi
Ek-073 4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu
Ek-074 Mali Durum Bildirim Formu
Ek-075 Yurtdışı Birimlerince Bağlanan Aylık Sahiplerinin Sağlık Aktivasyon Talep Formu
Ek-076 Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
Ek-077 Emeklilik Belgesi
Ek-078 Kadro Derecesi Formu
Ek-079 Pasaport
Ek-080 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor
Ek-081 Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı
Ek-082 İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu-Sağlık Hizmet Sunucuları
Ek-083 Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Ve İş Kazası-Meslek Hastalığı Bildirim Uygulaması Yetki Talep Formu
Ek-084 Doktor Yetki Tanımlama Formu
Ek-085 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
Ek-086 Dış Temsilciliklerimizce Düzenlenen Belgelerle Borçlanma Talebinde Bulunanlardan 1/1/1992 Öncesine Ait Yurda Giriş Çıkış Tarihlerini Belgelendiremeyenlere Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi
Ek-087 2018/38 Genelge Ek:20 Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Konulu Dilekçe Örneği
Sigortalılık Form ve Dilekçeleri
SGK-001-Sigortalılık Muafiyet Belgesi
SGK-002-Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
SGK-003-Sigortalı Bildirim Belgesi
SGK-004-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)
SGK-005- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
SGK-008-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)
SGK-010-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)
SGK-012-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)
SGK-014-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)
SGK-016-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları)
SGK-018-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları)
SGK-020-Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
SGK-022-İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi
SGK-023-İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)
SGK-024-Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)
SGK-025-Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)
SGK-026-12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi
SGK-027-Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-028-Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-029-Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-030-Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-031-Çalışılmadığına Dair Bildirim
SGK-032-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
SGK-033-Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
SGK-035-Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği
SGK-036-4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim
SGK-038-Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
SGK-039-Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-040-Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-041-Belediye Başkanları İçin Temsil Taahhütname
SGK-042-Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname
SGK-043-Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
SGK-044-Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname
SGK-045-1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi
SGK-046-5473 SK Ek Ödeme
SGK-047-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-048-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-049-Banka Değişikliği Talep Formu
SGK-050-Dul-Yetim Maaş Başvurusu
SGK-051-Erkek Yetim Taahhütname Formu
SGK-052-Evlenme İkramiyesi
SGK-054-Feragatname
SGK-055-Görev Tazminatı
SGK-056-Kimlik Araştırma Belgesi
SGK-057-Temsil Tazminatı
SGK-058-Toptan Ödeme Talep Dilekçesi
SGK-059-Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı
SGK-060-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
SGK-061-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi
SGK-062-Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-064-Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi
SGK-065-Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-066-4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi
SGK-069-4-1/a e-Borcu Yoktur Basvuru Formu (Bu işlemi e-Devlet üzerinden e-Borcu Yoktur Aktivasyon işlemleri Menüsünden de Başvurunuzu yapabilirsiniz)(Bu formu e-Devletten de temin edebilirsiniz)
SGK-070-4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu
SGK-071-4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel
SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi
SGK-073-4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu
SGK-074-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
SGK-075-Mali Durum Bildirim Formu
SGK-076-Mali Durum Bildirim FormuSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor
SGK-077-Emeklilik Belgesi
SGK-078-Kadro Derecesi Formu
SGK-079-Pasaport
SGK-080-Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar
SGK-081-Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu (SGK web sitesinden E-SGK üzerinden İŞVEREN sekmesi altında bulunan -İlişiksizlik Belgesi Başvuru- menüsünden yapabilirsiniz)(Bu formu e-Devletten de temin edebilirsiniz)
SGK-082-İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu( SGK web sitesinden E-SGK üzerinden İŞVEREN sekmesi altında bulunan -İlişiksizlik Belgesi Başvuru- menüsünden yapabilirsiniz)(Bu formu e-Devletten de temin edebilirsiniz)
SGK-083-Fark İşçilikten Kaynaklanan Prim Borcunun Ödeneceğine Dair Taahhütname
SGK-084-Almanya Sağlık Talep Formu
SGK-085- Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe
SGK-086-İdarecelerce e-Borç Sorgulama Yetki Talep Formu
SGK-087-İdarelerce e-Borç Sorgulama Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı
SGK-088-E-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi yazısı ve ekleri olan “E-Borcu Yoktur Aktivasyon formları (Bu işlemi e-Devlet üzerinden e-Borcu Yoktur Aktivasyon işlemleri Menüsünden de Başvurunuzu yapabilirsiniz)(Bu formu e-Devletten de temin edebilirsiniz)
SGK-089-Doktor Yetki Tanımlama Formu
SGK-090-Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Ve İş Kazası-Meslek Hastalığı Bildirim Uygulaması Yetki Talep Formu
SGK-091-Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kâğıdı
SGK-092-İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu-Sağlık Hizmet Sunucuları
SGK-093-2018/38 Genelge Ek:20 Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Konulu Dilekçe Örneği
SGK-094-4-1/b Muafiyet Halinin Kalktığını Gösterir Belge
SGK-095-Ev Hizmetlerinde On Gün ve Daha Fazla Çalıştıracaklara İlişkin Bildirge