Hakkımızda

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak hizmet vermektedir. Müşavirliğimizde Basın ve Halkla İlişkiler faaliyetleri planlanmakta, Kurum hakkında yazılı, görsel ve işitsel medyada yer alan haber, yazı ve programlar takip edilerek ilgili birimler bilgilendirilmekte, günlük bültenler derlenip arşivlenmekte, Kurum ile ilgili haberler hazırlanarak internet ve intranette yayınlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, kurum faaliyetleri konusunda basın açıklaması, bülten ve duyurular hazırlanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Basın toplantıları aracılığı ile Kurumumuzda yürütülen çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri kamuoyuna anında duyurulması konusunda medya ile güçlü iletişim içerisindedir.

  Yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yaparak kamuoyunun doğru bilgiye ulaşımı sağlanmaktadır.

   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde oluşturulan Bilgi Edinme ve CİMER birimi vatandaşlarımıza hem yazılı (dilekçe, e-mail) hem de yüz yüze; mevzuat ve işlemler hakkında bilgi vermektedir. Vatandaşlardan gelen soruların etkin, süratli ve doğru bir şekilde cevaplandırılması için gerekli tedbirleri almaktadır.

   Sosyal Güvenlikle ilgili Kurum üst düzey yöneticilerinin mesajları, SGK ve sosyal güvenlikle ilgili gelişmeler, haberler ve TV programları ile SGK TV üzerinden kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Mobil TV ve Mobil Kitaplık projeleri ile SGK TV programları, SGK tarafından yayınlanmış dergi, kitap ve basılı materyaller Android ve İOS işletim sistemleri üzerinden tablet ve telefonlarda yayınlanmaktadır.

   Müşavirliğimizce iki dergi çıkartılmakta olup; içerik, hazırlık, basım, yayın ve dağıtım çalışmaları tarafımızdan yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyetleri, projeleri ve hedeflerinin kamuoyuna anlatılmasının yanında, Kurumumuzun amaç ve politikalarının merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm personele yayılması, kurum içi halkla ilişkilerin güçlendirilmesi, çalışanlar arasında birlik beraberlik, dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla iki ayda bir SGK Vizyon dergisi yayınlanmaktadır.

   Kurumunun faaliyet alanına, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergi olan SGD (Sosyal Güvenlik Dergisi) yayınlanmaktadır.

   Teknik Koordinasyon Servisi ile Web TV teknik altyapı ve yazılımları ile ilgili iş ve işlemlerin tümü yürütülmektedir.