Hakkımızda

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel Yönetimine Genel Bakış

     Personel Yönetimi insan öğesini ön plana çıkaran, onu yapının merkezinde gören personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır.

    Personel Yönetimi kurum içerisinde insanın stratejik öneminin  farkına vararak, onu maliyet unsuru görmekten çok, kuruluşa değer katan kurumun etkinlik ve verimliliğe ulaşmasında önemli derecede katkısı olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır.

    Personel Yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi İnsan Kaynaklarını organizasyonun maçları doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde harekete geçirmek, ikincisi ise, çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamaktır.

    Personel Yönetimi hem çalışanların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanarak kurumu amaçlarına ulaştırma yönünde çalışmalı, hem de iş görenlerin organizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli yöntemleri kullanmalıdır.

    Çift yönlü bu görev Personel Yönetimine üst düzeyde bir sorumluluk yüklemektedir.

Kuruluşu

    Personel Daire Başkanlığı kurulmadan önce, insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemler; SSK Sigorta İşleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, SSK Sağlık İşleri Personel ve Eğitim Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Bağ-Kur Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Emekli Sandığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Devredilen Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yürütülmekteydi.

    Bu birimlerin yürüttüğü iş ve işlemler ile çalışan personel, 02.03.2007 tarihinde tek çatı altında birleştirilmiştir.