A
a

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu


Projeyi Yürüten Birim: SGK/Strateji Geliştirme Başkanlığı (AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı)

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 06.03.2015-05.09.2017 (30 ay)

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 39.625.600 Avro (33.681.760 Avrosu AB Hibesi)

Projeyi Hazırlayanlar: SGK/Strateji Geliştirme Başkanlığı (AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı)

Projeden Faydalananlar: İzmir, Bursa ve Antalya illerinde ikamet eden 5000 anne ve 5000 kadın çocuk bakıcısı

Projenin Gerekçesi, Amacı ve Hedefleri:
Kadınların gelirlerinin düşük olması ve çocuk bakım hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle istihdama katılım oranlarının düşüktür ve başta ev hizmetlerinde çalışan kadınlar olmak üzere kadınlar arasında kayıt dışılık erkeklere göre daha yüksek seyretmektedir.
 

Bu nedenle; “Kazan Kazan Stratejisi” doğrultusunda; bir yandan çocuk bakıcısı istihdam etmenin maliyetini düşürerek kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması, bir yandan da doğum yapan ve bu yüzden işgücü piyasasından dışlanma ya da belirli bir süre uzak kalma riski taşıyan kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla işgücü piyasasına katılımının veya geri dönüşünün kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Artırılması  Proje ile 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan ve hizmet akdine tabi (özel sektörde işçi statüsünde) sigortalı olarak halen çalışmakta olan annelere çocuk bakıcısı istihdam edebilmelerini temin etmek üzere 24 aya kadar aylık 300 € tutarında bir mali destek sağlanmaktadır. Bunun için hedef gruptaki annelerin iş hayatına geri dönmeleri, ilk kez çalışmaya başlamaları ya da sigortasız çalıştırdıkları çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaya başlamaları gerekmektedir.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, bir yılda analık iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları ve proje bütçe kısıtı kriterlerine göre seçilen İzmir, Bursa ve Antalya illerinde uygulanacak olan proje sayesinde, 5000 annenin doğrudan ve 5000 çocuk bakıcısının ise dolaylı olmak üzere proje süresince yaklaşık 10000 kadının kayıtlı istihdama kazandırılması ya da kayıtlı istihdamlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Videolar

* Evde Çocuk Bakımı Ek-9 Tanıtım

* Evde Çocuk Bakımı Teaser

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
strateji-belgesi.pdf
05_evde_cocuk_bakimi_proje_ciktilari_brosuru.pdf
04_evde_cocuk_bakimi_ilk_tanitim_brosuru.pdf
etki-analiz-raporu.pdf
02_evde_cocuk_bakimi_ankara_istanbul_tanitim_brosuru.pdf
Evde_Cocuk_Bakimi_Projesi-Almanak.pdf