A
a

Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması


Sivil Vatandaşlardan Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?

Sivil vatandaşlarımızın engelli hale gelmesine veya vefatlarına neden olan olayın;


1) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılmasının zorunlu olması ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilmesi,

2) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş olması ve faydalı olduklarının yetkililerce tevsik edilmiş olması,

3) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olmaları nedeniyle meydana geldiğinin tespiti halinde,

İlgili valinin teklifi üzerine durumlarının 2330 sayılı Kanun kapsamında olduğuna dair Nakdi Tazminat Komisyonlarınca karar alınması ve Kurum mevzuatına göre aylık bağlama koşullarının yerine gelmesi halinde ilgililere 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanmaktadır.


Hangi Belgeler İstenmektedir?

- İlk müdahale ve hava değişimi raporları,
- Sakatlanma halinde kesin işlemli rapor aslı,
- Ölüm halinde ölüm ya da otopsi raporu,
- Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler olay tutanakları,
- Adli makamlarca yapılan soruşturma sonunda alınan karar ya da mahkeme ilamı,
- 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanabilmesi için anılan kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentleri kapsamında, 3713 sayılı kanunun 21. maddesi kapsamında olduğunu kanıtlar belgeler,
- Nakdi Tazminat Kararı,
- Haber elemanı olarak çalıştığına dair ajan fişi veya kaynak saptama fişi.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?


Başvurular doğrudan dilekçe ile Kurumumuza yapılabileceği gibi ikamet ettiği il ya da ilçe mülki idare amirlikleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne de yapılabilmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir