A
a

Gençler Genel Sağlık Sigortasından nasıl yararlanmaktadır?


Lise ve dengi öğrenimden/ yüksek öğrenimden mezun olan gençler genel sağlık sigortasından nasıl faydalanmaktadır?

Lise ve dengi öğrenimden mezun olan gençlerimiz mezun oldukları tarihten sonra 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorken mezun olan gençlerimiz ise mezun oldukları tarihten sonra 25 yaşını geçmemek üzere iki yıl süre ile primleri Devlet tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir