Yıllık Aidat Ücreti Nedir, Nasıl Belirlenir, Nasıl Tahsil ve Takip Edilir

Yıllık Aidat Ücreti Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi ile anılan Usul ve Esasların ekinde “EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi” ismiyle yer alan listenin “Yıllık Aidat Ücreti” başlıklı bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda MEDULA sisteminde kayıtlı barkodu bulunan firmalardan tekil barkod sayılarına göre her yıl alınan ücrettir.

Yıllık Aidata Ücretine Esas Barkodlar Nasıl Belirlenir?

  • MEDULA sisteminde kayıtlı barkodu bulunan firmaların bahse konu barkodlarından kullanmadıklarını sistemden sildirmek amacıyla Kurumumuzun Evrak birimine 31 Aralık tarihine kadar (Bu tarih dahil) teslim ettiği veya posta/kargo yoluyla gönderip bu tarih de dahil olmak üzere kayıtlara alınan (Bu tarihten sonra evrak kaydına alınan talep dilekçeleri yıllık aidat ücreti iş süreci yönünden değerlendirme dışındadır.) talep dilekçelerine istinaden gerekli sildirme işlemleri tamamlandıktan yine Kurum incelemesi neticesinde 31 Aralık tarihine kadar MEDULA sisteminden silinmesine karar verilen barkodların sistemden silinmesinden sonra MEDULA sisteminde 01 Ocak tarihi itibariyle yer alan barkod bilgileri tespit edilir.
  • Tespiti yapılan barkodların tıbbi malzeme firmalarınca 31 Aralık tarihi itibariyle Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yerli malı belgesine bağlandığı, bu barkodlardan hangilerinin yerli malı belgesinin Sağlık Bakanlıklarınca onaylandığı yine bu belgelerden hangilerinin onaylarının 01 Ocak tarihinde de geçerli olduğu konusu Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu tespit edilir.
  • MEDULA sisteminden alınan veriler ile Sağlık Bakanlığından gelen veriler birleştirilerek firma bazında barkod listesi oluşturulur, daha sonra firmanın bir barkodu birden fazla SUT alan tanımına eşlenmiş olabileceğinden firma özelinde tüm barkodlar tekil barkoda düşürülmek suretiyle yıllık aidat ücretine esas liste oluşturulur.

Yıllık Aidat Ücreti Nasıl Tahsil ve Takip Edilir?

  • Tıbbi malzeme firmalarının hangi esaslara göre yıllık aidat ücretini yatıracağına ilişkin açıklamaları da içerecek şekilde hazırlanan duyuru metni 31 Ocak tarihine kadar Kurumun web sayfasında yayımlanır. Ayrıca yıllık aidat ücreti yatırması gereken tüm firmalara, kaç adet barkod için hangi ödeme kodu ile ne kadar yıllık aidat ücreti yatıracağı mail gönderilmek suretiyle bildirilir.
  • Tıbbi malzeme firmaları kendilerine bildirilen tutardaki yıllık aidat ücretini yayımlanan duyuruda belirtilen esaslarına göre yatırır ve dekontu dilekçe ekinde Kuruma elden teslim eder veya kargo ya da posta yoluyla gönderir.
  • Birime intikal eden dilekçe ile eki dekont, Kurumca belirlenen esaslar uygun olup, olmadığı, dekonttaki tutarın Kurumun banka hesaplarına intikal edip etmediğinin tespiti amacıyla kontrol edilir. Hatalı veya eksik ödeme yapan firmalara bu durum bildirilir ve tespit edilen hatalı işlemi veya eksik ödeme tamamlatılır.
  • Duyuruda belirtilen süre içinde yıllık aidat ücretini yatırmayan, yatırmasına rağmen dekontunu dilekçe ekinde Kuruma teslim etmeyen, eksik yatıran veya yapılan uyarılara rağmen eksikliğini gidermeyen firmaların tüm barkodları 01 Nisan tarihi itibariyle MEDULU sisteminden pasif hale getirilir.
  • Yıllık aidat ücretini 01 Nisan tarihinden sonra yatıran yada tespit edilen eksikliğini tamamlayıp dekontunu dilekçe ekinde Kuruma teslim eden firmanın barkodları yeniden aktif hale getirilir
  • 2 yıl üst üste yıllık aidat ücretini yatırmayan firmanın tüm barkodları ikinci yılın sonunda bir daha aktif edilmeyecek şekilde pasif edilir.