A
a

İşveren Prim OranlarıSGK PRİM ORANLARI

(01.01.2008’den İtibaren)Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

Sigorta Kolu

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2

-

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

2

1

Toplam

22,5

15

37,5


Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

60 Gün Eklenecek İşler

12

9

21

90 Gün Eklenecek İşler

12,5

9

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

14

9

23


Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için)

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

 

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir