26.02.2024 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25/02/2024 Tarih ve 32471 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

25/02/2024 Tarih ve 32471 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

Ekler
Ek EK-4A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ.xlsx İndir
SUT Değişiklik Tebliği.docx İndir