2023 Yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı

2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Genelgesi Hakkında Duyuru

2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu