1.09.2022 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25/08/2022 tarihli ve 31934 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

.

Ekler
SOSYAL+GÜVENLİK+KURUMU+SAĞLIK+UYGULAMA+TEBLİĞİNDE+DEĞİŞİKLİK+YAPILMASINA+DAİR+TEBLİĞ+EKLERİ.zip İndir
SOSYAL+GÜVENLİK+KURUMU+SAĞLIK+UYGULAMA+TEBLİĞİNDE+DEĞİŞİKLİK+YAPILMASINA+DAİR+TEBLİĞ.pdf İndir