27.07.2022 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27/07/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

.

Ekler
SOSYAL+GÜVENLİK+KURUMU+SAĞLIK+UYGULAMA+TEBLİĞİNDE+DEĞİŞİKLİK+YAPILMASINA+DAİR+TEBLİĞ.pdf İndir