28.07.2023 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5510 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Olup 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Taksitli Olarak Müracaat Eden Sigortalılara İlişkin Duyuru

.

Ekler
7440 ikinci taksit duyurusu.pdf İndir