20.10.2023 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hazine ve Maliye Bakanlığınca Genel Bütçeli Kamu İdareleri Adına Kurumumuza Gönderilen Ödemelerin Borç Sorgusuna Dayalı Olarak Yapılması

Genel bütçeli idarelerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve memurların sosyal güvenlik prim ödemeleri Kurumumuza idarelerin harcama birimlerince düzenlenen ödeme emri belgeleri doğrultusunda saymanlıklar aracılığıyla gönderilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kurumumuz arasında "Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan tahsilatların sorgu esaslı yapılması" projesi başlatılmıştır. İki kurumun ortak çalışmaları neticesinde sosyal güvenlik prim ödemelerinin Kurumumuza sorgu esaslı gönderilmesi kararı alınmış ve web servis entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, 06.09.2021 tarihinden itibaren Kurumumuzca genel bütçeli idarelerin harcama birimlerince tahakkuklara ilişkin tahsilat tutarları son ödeme tarihinden en az iki gün öncesine kadar borç ID ile eşleştirilme yapılarak gönderilmektedir.

Ancak, son ödeme tarihinden önceki iki günde ise kesinti tutarlarının borç ID ile eşleştirilmeksizin Kurumumuza gönderilmeye devam edildiği görülmüştür. Kurumumuz nezdinde işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gönderilmekte olan ödemelerin tamamının borç ID ile eşleştirilme yapılarak gönderilmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, genel bütçeli kamu idarelerinin son ödeme tarihinden önceki iki günde kesinti tutarlarının borç ID ile eşleştirilmeksizin Kurumumuza gönderilmesine ilişkin uygulamanın tamamen kapatılmasına ilişkin çalışmalar Kurumumuz nezdinde devam etmekte olup en kısa süre içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Buna göre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran genel   bütçeli   kamu idarelerince;

4/1-a  kapsamında sigortalı çalıştıran ve bildirimlerini  e-Bildirge v.2 sisteminden yapan işyerleri için, 15-14’lü işlem görenler yönüyle 2023/Eylül dönemi, 1-30’lu işlem görenler yönüyle ise 2023/Ekim dönemi,

4/1-c kapsamında sigortalı çalıştıran ve bildirimlerini kesenek bilgi sisteminden yapan işyerleri için, maaş ödemesi ayın 1’i ile 15’i çalıştıktan sonra ödenenlere ait Ekim dönemi ve maaş ödemesi ayın 1’i ile 15’i peşin olarak ödenenlere ait Kasım dönemi,

kesenek/prim tahakkuklarının 2023 Kasım ayından itibaren kamu idarelerince (Harcama  birimlerince) ayın son iki iş günü de dahil olmak üzere borç  sorgusu yapılmak suretiyle Kurumumuza ödeme yapılması zorunlu tutulmuş olup, kamu  idarelerinin  4/1-a  ve 4/1-c prim tahakkuklarının yasal  süresi içinde ödenmemesi  halinde,  gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesap edilen prim borcu, 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesi gereğince prim ödeme yükümlüsü olan harcama birimlerine borç kaydı oluşturulmak suretiyle tahsil edilecektir.

İlgililerine saygıyla duyurulur.

Ekler
Hazine ve Maliye Bakanlığınca Genel Bütçeli Kamu İdareleri Adına Kurumumuza Gönderilen Ödemelerin Borç Sorgusuna Dayalı Olarak Yapılmasına Dair Duyuru.pdf İndir