13.03.2023 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruma Borcu Olan Özel Sağlık Hizmeti Sunucusunun Devri Halinde Sözleşme İmzalanmayacağına İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları arasında imzalanan 2023 yılı
sözleşmesinin 15.7 numaralı maddesine göre; hangi şekilde devralındığına bakılmaksızın,
devralınan bir sağlık hizmeti sunucusunun Kuruma borcu olması halinde, bu borç ödenmeden
yeni sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekler
duyuru_13032023.pdf İndir