1.09.2022 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Ankara İlinde Başlanılması

.

Ekler
duyuru_01092022.doc İndir