6.02.2024 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2023 Yılında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları İmzalayan Kamu Üniversite Sağlık Hizmeti Sunucularından Alacaklarının Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2023 Yılında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları İmzalayan Kamu Üniversite Sağlık Hizmeti Sunucularından Alacaklarının Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Ekler
Usul ve Esaslar.pdf İndir