Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/12

2023.03.16-Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT

16032023 Tarih ve 32134 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/11

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/10

Afetten Etkilenen Genel Sağlık Sigortalılarının Tıbbi Malzeme Teminleri Hakkında

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/09

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında