2023/Ekim Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 27/12/2023 Tarihine Kadar Ödenebilmesi

Yapılandırma Ödeme Sürelerine İlişkin Duyuru

Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması