Hakkımızda

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulumuzun 17/11/2016 tarihli ve 2016/424 sayılı Kararı ve Bakanlık Makamının 15/12/2016 tarihli ve 6775025 sayılı onayına istinaden aşağıda isimleri geçen daire başkanlıkları oluşturularak görev tanımları belirlenmiştir

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü kendisine verilen görevleri yürütmek üzere aşağıdaki başkanlıklardan oluşur: