14.06.2024 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II Ek Personel Alımı İlanı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı belirli süreli sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Proje ile, eğitimli çocuk bakıcılarını ve çocuk bakım sektörünü desteklemek suretiyle çocuk bakıcılığı mesleğini ve nitelikli kadın istihdamını artırmak ve ayrıca ebeveynler açısından eğitimli çocuk bakıcısıyla çalışma hususunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Proje toplam süresi 20 aydır. Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla 15 aylık bir süre için geçici personel istihdam edilecektir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. İş sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmesi (15 ay) olup, süresi 25/10/2025 tarihine kadardır. Bu tarihten sonra sözleşmelerin, yenilenmesi ve/veya uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacaktır.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
EDU-CARE II EK PERSONEL ALIM İLANI.pdf