01.04.2008-01.06.2008 tarihleri arasında optik müesseselerine ödenmeyen katılım payı

Ek 2d Listesinde Yapılan İlaç İskontoları İle İlgili Önemli Duyuru

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 14

Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Asıl ve Yedek Üyelerinin Listesi

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 13

Kurumumuza Olan Borçların Yapılandırılmasında Başvuru Süresinin Uzatımına İlişkin Duyuru

Kurumumuz Tarafından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Hakkında Önemli Duyuru