A
a

Güvenlik Korucularının Görevlerinin Neden ve Etkisi ile Yaralanmaları veya Vefatları Halinde Bağlanacak Aylıklar


(Tabi olunan mevzuat: 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesi)

Kimlere Bu Kapsamda Aylık Bağlanmaktadır?

Güvenlik Korucusu ve Gönüllü Güvenlik Korucularından görevlerinin neden ve etkisiyle engelli hale gelenlerin kendilerine ölenlerin ise hak sahiplerine  aylık bağlanmaktadır.

Hangi Belgeler İstenmektedir?

- İlk müdahale ve hava değişimi raporları,
- Sakatlanma halinde kesin işlemli rapor aslı,
- Ölüm halinde ölüm ya da otopsi raporu,
- Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler,
- Olay günü kıta amirince onaylanması gereken olay zabıt varakası,
- Olay tutanakları,
- Adli makamlarca yapılan soruşturma sonunda alınan karar ya da mahkeme ilamı,
- Atama onayı,
- Ayrılış oluru,
- Atama onayının temin edilemediği hallerde; “Silah zimmet kaydı, kimlik kartı, maaş bordrosu,
- Nakdi Tazminat Kararı.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?


Başvurular doğrudan dilekçe ile Kurumumuza yapılabileceği gibi ikamet edilen il ya da ilçe mülki idare amirlikleri ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne de yapılabilmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir