A
a

5434 Sayılı Kanuna Göre İsteğe Bağlı İştirakçilik


15/10/2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak görev yapanlardan; bu görevlerinden istifaen veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılan ve görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kurumumuza yazılı olarak başvuruda bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre en az 10 yıl fiilen çalışmış olması şartıyla 5434 sayılı Kanunun 12. maddesine göre isteğe bağlı iştirakçi olabileceklerdir. Böylelikle kişiler kendi primlerini ödemek suretiyle emeklilik için gerekli şartları sağladıklarında 5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığını hak edebileceklerdir.

İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmemektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir