A
a

Fiili Hizmet Süresi Zammı


Fiili hizmet süresi zammının emeklilik işlemlerine etkisi 

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işyerlerinde ve işlerde çalışanlara Kanunda belirlenen ilave hizmet süresi (en fazla 5 yıl) verilmekte, verilen bu ilave sürenin en fazla 3 yıla kadar olmak üzere yarısı emeklilik için tabi olunan yaştan indirilmektedir. Ayrıca bu süreler için emekli ikramiyesi de ödenmektedir.

Ancak ;

1-Yer altı işlerinde çalışanlar için yukarıdaki süre sınırları uygulanmaz.

2-TSK ve EGM personeli için  8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı verilmesi mümkündür.

3-TBMM üyelerinin yaştan indirim işlemi fhz süresinin tamamı üzerinden yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan fiili hizmet süresi zammı almaya müstehak kişilerin, her 360 gün sigortalı hizmetine tam 90 gün ilave edilmektedir. Ancak diğer sigortalıların fiili hizmet süresi zammı alabilecekleri süreler kanunda belirtilen işlerde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartlarını sağlayıp sağlamadığı değerlendirilerek tespit edilmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir