A
a

5510 Sayılı Kanuna Göre Borçlanma


5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların borçlanabilecekleri süreler

Sigortalıların aylık bağlanana kadar her zaman aşağıdaki süreleri borçlanmaları mümkündür.

  • Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerini,
  • Kadın sigortalılar 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıllık süreyi,
  • Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreyi,
  • 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre ücretsiz izin sürelerini,
  • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini,
  • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj sürelerini
  • Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen sürelerini
  • Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri sürelerini,
  • Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmını borçlanabilirler.

Ücretsiz izin ve seçimler nedeniyle açıkta geçen süreler hariç bu süreler başvuru tarihindeki son sigortalılık kapsamında hizmet süresi olarak değerlendirilmektedir. Ücretsiz izin süreleri ve seçimler nedeniyle açıkta geçen sürelerin borçlandırılması halinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Ayrıca, subay ve astsubaylar ile  polislerin sivil öğrencilikte ve polis akademisinde geçen eğitim sürelerine ait borçlanmalar genel borçlanma kurallarına tabi değildir.

5510 sayılı Kanuna göre borç tutarının hesabı ve ödeme

Borç tutarı talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kişilerce belirlenen günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanmaktadır. Borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar iptal edilmektedir. Kısmi ödeme varsa ödenen tutar karşılığı kadar hizmet alınmaktadır. İptal olan borçlanma için tekrar müracaat edilmesi mümkündür.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir