A
a

5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun


5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/1(c) sigortalılığının belirlenmesi ve farkları

5510 sayılı Kanun 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup bu tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlamış olan kamu personeli 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bu kurumlarda ilk defa göreve başlayanlar da  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilmiş olanların bu ilgileri Kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç devam etmektedir.

15/10/2008 tarihinden önce göreve girmiş iştirakçilerin; aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri, kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet süresi ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunması nedeniyle hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlardan fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışması bulunanların ise 5510 sayılı Kanunda yer alan aksine hüküm sebebiyle ilave edilecek fiili hizmet süresi zamları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir